Aktuality

 

Rozšiřujeme svoji oblast působení a od měsíce dubna 2020 jsme zařadili do našeho sortimentu automatizací také zahradní závlahové systémy od firmy TORO. Věříme, že naše zákazníky potěší komplexnost našich služeb.

Zakázka Victoriano byla předána zákazníkovi k užívání. Posuďte sami jak moc jsme se odchýlili od architektonického návrhu. :-)

A jdeme do finále. Zítra dokončíme kompletaci a proběhne revize instalace. V pátek se studio předává zákazníkovi.

Konečně jsme se zmodernizovali i naše webové stránky. Jak se vám líbí?