Aktuality

 

Zakázka Victoriano byla předána zákazníkovi k užívání. Posuďte sami jak moc jsme se odchýlili od architektonického návrhu. :-)

A jdeme do finále. Zítra dokončíme kompletaci a proběhne revize instalace. V pátek se studio předává zákazníkovi.

Konečně jsme se zmodernizovali i naše webové stránky. Jak se vám líbí?