Victoriano Praha - dokončeno

13.02.2020

Zakázka Victoriano byla předána zákazníkovi k užívání. Posuďte sami jak moc jsme se odchýlili od architektonického návrhu. :-) 

Další fotografie v sekci - reference.