Fotovoltaické elektrárny na RD na klíč

 • Jsme odborníci, ne obchodníci! Bereme si jenom tolik práce kolik zvládneme. Všechny systémy tak namontujeme a zprovozníme do měsíce od podpisu smlouvy. 
 • Navrhneme optimální výkon systému a technické provedení s ohledem na technické možnosti dané stavby. 
 • Zpracujeme projektovou dokumentaci. 
 • Vyřídíme administrativu a podáme za Vás žádost o dotaci "Nová zelená úsporám". Výše dotace závisí na velikosti systému, např. dotace na 10kW systém s hybridním měničem a nabíjecí staninicí pro elektromobil je 245tis. korun. 


Nejvíce se nám osvědčil systém Wattsonic a Solax.

WATTSONIC

Maximální využití solární energie 

 • Střídač vždy podporuje odběr v reálném čase s prioritou během dne, kdy se přebytečná solární energie využívá k nabíjení baterie. Při jejím plném dobití i uspokojení vlastního odběru se začne energie dodávat do rozvodné sítě. Lze také povolit možnost odpojení dodávek do sítě, kdy střídač automaticky sníží výrobu energie z panelů, aby k dodávkám nedocházelo. Během noci střídač přepne na vybíjení baterie pro účely napájení objektu, a to až do dosažení definované minimální hodnoty stavu nabití SoC (10 % výchozí hodnoty).

Zálohování pro UPS 

 • Střídač vždy nabíjí a udržuje baterii na 100% hodnotě SoC prostřednictvím energie z panelů a/nebo rozvodné sítě. V případě výpadku sítě střídač do 10 ms automaticky přepne na vybíjení baterie a povolí odběr ze záložního portu. Po obnově dodávek ze sítě střídač opět automaticky zajistí nabití baterie na 100 %.

Přepínání při špičkovém zatížení 

 • Každý objekt má stanovenu maximální velikost odběru elektrické energie, kterou omezuje kapacita sítě, velikost hlavního jističe nebo tarifní podmínky. Počítejme například, že váš limit je 50kW. Ve špičce stoupne odběr na 55kW čímž je limit překročen. Střídač lze nastavit tak aby chybějících 5kW dodal z baterie a jakmile hodnota odběru opět klesne (např. pod nastavených 40kW), střídač zahájí opětovné dobíjení baterie, aby systém byl připraven na další špičku.  

Čistě ostrovní provoz 

 • Systém může běžet v čistě ostrovním režimu pouze se solárními panely a baterií. Patentovaná topologie společnosti Wattsonic nabízí vynikající kapacitu dodávek energie, dokonce i pro některé typy indukčního zatížení. Společně s implementovanou komplexní strategií ochrany tak systém dokáže vždy zajistit ostrovní provoz bez rizika vybití baterie. Pro dosažení 100% energetické nezávislosti lze prostřednictvím kontaktu relé řídit spouštění a zastavování generátoru. Plug&play design zajišťuje nekomplikované nastavení a zprovoznění systému, který se tak každý den při východu slunce automaticky aktivuje a spustí.

Nulové dodávky do sítě

 • All-in-one systém pro ukládání energie od společnosti Wattsonic lze nastavit na možnost nulových dodávek do rozvodné sítě u jednofázových i třífázových verzí. Zejména u třífázových systémů lze s touto funkcí také povolit asymetrický AC výstup napájení pro každou fázi na on-grid i off-grid portech. 

Standardní provozní režimy hybridních systémů Wattsonic

 • Díky snadnému nastavení v aplikaci může střídač nabíjet baterii v době nízké ceny síťové elektřiny a vybíjet ji během generování energie z panelů, a pomáhat tak snižovat vaše náklady na elektřinu.

 

SOLAX

Super přelívací asymetrie (až do 150% jmenovitého výkonu)

 • Nový střídač umí přelívat volnou kapacitu AC výkonnosti z jedné fáze do více zatížené druhé fáze. V praxi to vypadá tak, že asymetrie na jedné fázi může dosáhnout až 150 % jmenovitého výkonu, to je například 5 kW do jedné fáze, místo obvyklých 3,3 kW. Tím se uživateli výrazně zlepší vlastní spotřeba z akumulované nebo přímo využité solární energie. Super přelívací asymetrie (SPA) není dostupná pro modely SolaX Hybrid G4 12.0 a 15.0.

Téměř nulové přetoky

 • Často mají hybridní střídače nastavení pro provoz přetoku problém doregulovat nulu, hlavně při malých odběrech či spotřebách. Nový SOLAX G4 toto excelentně zvládá a dotáhne nezatížené fáze na úroveň 8-14W.

Přepínací čas pro back up < 10ms (bez externího EPS-boxu)

 • Nová generace vlastní interní stykače, které umožní přepnutí mezi AC OUT a EPS OUT bez použití externího EPS Boxu. Výstup EPS tak zůstává pořád pod napětím a přepnutí zdroje energií nastane v čase do 10ms, který je dostačující pro nepřetržitý provoz skoro všech aplikací.

Zprovoznění i ze sítě bez soláru

 • Nová vlastnost SOLAX G4 potěší hlavně instalatéry technologií. Kromě rychlé montáže do 30 min., střídač pro spuštění a prvotní nastavení nevyžaduje síť ani slunce. Vnitřním napětím z baterky lze systém kompletně oživit a tak flexibilně naplánovat práci.

Výkonová řado do 15Kw (AC)

 • Nová generace přichází ve výkonných řadách od 5 do 15 kW (AC) a je zatížitelná až do 18 kWp na straně FV-modulů. Hodí se i do menších průmyslových aplikací. Pro ještě větší nároky zůstala zachovaná funkce paralelního provozu až 10-ti střídačů (zde ještě aktuálně probíhají testy).

Relé kontakt řízení spotřebičů

 • Zcela nově ve střídači je výstupní bezpotenciálové relé pro signalizaci přebytku. Tak pomáhá střídač využívat maximálně dostupnou energií a lze spínat libovolné spotřebiče v domě. Snadný začátek ve spojování sektorů fotovoltaiky s vytápěním domu, či ohříváním vody nebo elektromobilitou. To Vám umožní nastavitelné parametry u funkce ve střídači v čase nebo v souvislosti s SOC baterkami.

Fotogalerie našich realizací